Situationen i Gaza är allvarlig och den omänskliga behandlingen av civila kan inte längre ignoreras. Den svenska regeringen måste ingripa och trappa ned våldet i Gaza och kräva ett omedelbart eldupphör. Vi måste förhindra ytterligare förluster av oskyldiga civila liv.

Kollektiv bestraffning är en krigsförbrytelse

Den israeliska regeringen bestraffar Gazas befolkning kollektivt för Hamas handlingar.

Hälften av Gazas befolkning på 2 miljoner är barn. Under den första veckan av bombningar hade redan över 700 barn dödats. Människorna i Gaza är instängda i ett inhägnat område som är mindre än Göteborg, utan mat och vatten. Det sista fungerande elkraftverket i Gaza har slutat fungera, vilket innebär att sjukhusen inte längre kan fungera trots att antalet döda och skadade ökar.

Kollektiv bestraffning är ett krigsbrott och strider mot internationell humanitär rätt. Vår regering måste agera nu. Vi kan inte vara medskyldiga.

Humanitär kris

Det här handlar om mänsklighet, inte om politik. Vi är människor. Palestinierna är människor. Ingen civiliserad person på jorden skulle hålla med om att det är acceptabelt att beröva barn mat och vatten. Vi måste sätta stopp för detta. Annars kommer ytterligare tusentals att förlora sina liv.

Vi måste kräva vapenvila, vi kan inte acceptera att oskyldiga människor och barn begravs under kollapsade byggnader. Vi måste se till att grundläggande mänskliga behov kan uppfyllas igen. Vatten, mat, elektricitet, bistånd och medicinska förnödenheter måste släppas in i Gaza igen. Detta är en nödsituation.

Nedtrappning, vapenvila, humanitärt bistånd

Det är absolut angeläget att statsminister Ulf Kristersson och riksdagen kräver en nedtrappning och uppmanar till eldupphör samt kräver att humanitärt bistånd släpps in på Gazaremsan. Vi måste agera nu. Varje timme gör skillnad för de civilas liv i Gaza.

Vi hämtade inspiration från Jewish Voices for Peace i USA. Nedanstående är anpassat från deras original, som kan ses i sin helhet här.