De situatie in Gaza is ernstig en de onmenselijkheid ervan kan niet langer worden genegeerd. De regering moet ingrijpen, het geweld in Gaza deëscaleren en onmiddellijk een staakt-het-vuren eisen. We moeten het verdere verlies van onschuldige burgerslachtoffers voorkomen.

Collectieve bestraffing is een oorlogsmisdaad

De Israëlische regering straft collectief de bevolking van Gaza voor de acties van Hamas. De helft van de twee miljoen inwoners van Gaza bestaat uit kinderen. Binnen de eerste week van het bombardement zijn al meer dan 700 kinderen gedood.

Mensen in Gaza zitten vast in een omheind gebied ter grootte van de gemeente Apeldoorn, zonder voedsel en water. De laatste operationele elektriciteitscentrale in Gaza is gestopt met werken, wat betekent dat ziekenhuizen niet langer kunnen functioneren ondanks de toenemende doden en gewonden.

Collectieve bestraffing is een oorlogsmisdaad en is in strijd met het internationaal humanitair recht. Onze regering moet nu in actie komen. Wij kunnen niet medeplichtig zijn.

Humanitaire crisis

Dit gaat over mens zijn, niet over politiek. Wij zijn mensen. Palestijnen zijn mensen. Geen enkel beschaafd mens op aarde zou het acceptabel vinden om kinderen te onthouden van voedsel en water. We moeten dit stoppen. Anders zullen nog eens duizenden hun leven verliezen, waaronder veel kinderen.

We moeten een staakt-het-vuren eisen, we kunnen niet accepteren dat onschuldige mensen en kinderen onder het puin bedolven raken. We moeten ervoor zorgen dat de fundamentele menselijke behoeften weer kunnen worden vervuld. Water, voedsel, elektriciteit, hulp en medische benodigdheden moeten weer binnen kunnen komen in Gaza. Dit is een noodgeval.

De-escalatie, wapenstilstand, humanitaire hulp

Het is absoluut dringend dat onze regering een de-escalatie eist en oproept tot een staakt-het-vuren, en eist dat humanitaire hulp wordt toegestaan in de Gazastrook. Elk uur maakt een verschil voor de levens van de burgers in Gaza. We moeten nu handelen.

Geïnspireerd door Jewish Voices for Peace in de Verenigde Staten. Het onderstaande is aangepast van het origineel, dat hier volledig te zien is.