Sytuacja w Strefie Gazy jest poważna i nie można dłużej ignorować jej nieludzkiego charakteru. Polski rząd musi interweniować i doprowadzić do deeskalacji przemocy w Strefie Gazy oraz zażądać natychmiastowego zawieszenia broni. Musimy zapobiec dalszym ofiarom wśród niewinnych cywilów.

Kara zbiorowa jest zbrodnią wojenną

Izraelski rząd zbiorowo karze ludność Strefy Gazy za działania Hamasu.

Połowa z 2 milionów mieszkańców Gazy to dzieci. W ciągu pierwszego tygodnia bombardowań zginęło ich już ponad 700. Mieszkańcy Strefy Gazy są pozbawieni wody i żywności, uwięzieni wewnątrz ogrodzonego ze wszyskich stron obszaru niewiele większego od Krakowa. Ostatnia działająca elektrownia w Gazie przestała działać, co oznacza, że szpitale nie mogą dłużej funkcjonować, pomimo rosnącej liczby rannych i ofiar śmiertelnych.

Kara zbiorowa jest zbrodnią wojenną i narusza międzynarodowe prawo humanitarne. Nasz rząd musi natychmiast działać. Nie możemy być współwinni temu, co się wydarza.

Kryzys humanitarny

Tu nie chodzi o politykę, a o bycie człowiekiem. My jesteśmy ludźmi i Palestyńczycy są ludźmi. Żadna cywilizowana osoba na Ziemi nie zgodzi się, że pozbawianie dzieci jedzenia i wody jest dopuszczalne. Musimy to powstrzymać. W przeciwnym razie kolejne tysiące ludzi stracą życie.

Musimy zażądać zawieszenia broni, nie możemy zaakceptować tego, że niewinni ludzie i dzieci grzebani są pod gruzami. Musimy doprowadzić do tego, że podstawowe ludzkie potrzeby zostaną ponownie zaspokojone. Woda, żywność, elektryczność, pomoc i środki medyczne muszą zostać z powrotem dostarczone do Strefy Gazy.

Deeskalacja, zawieszenie broni, pomoc humanitarna

Premier Morawiecki i Sejm RP muszą bezwzględnie zażądać deeskalacji i zawieszenia broni, a także wpuszczenia pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Musimy działać teraz. Każda godzina robi różnicę dla życia cywilów w Strefie Gazy.

Tworząc tę stronę, inspirowaliśmy się Jewish Voices for Peace w Stanach Zjednoczonych. Poniższy tekst został zaadapowany z oryginału, który można znaleźć tutaj.