Situace v Gaze je vážná a její nelidskost již nelze ignorovat. Vláda České republiky musí zasáhnout a deeskalovat násilí v Gaze a požadovat okamžité příměří. Musíme zabránit dalším ztrátám na životech nevinných civilistů.

Kolektivní trest je válečný zločin

Izraelská vláda kolektivně trestá obyvatele Gazy za akce Hamásu.

Polovinu ze dvou milionů obyvatel Gazy tvoří děti. Během prvního týdne bombardování bylo zabito již více než 700 dětí. Lidé v Gaze jsou uvězněni uvnitř oploceného území o velikosti Mariánských lázní, bez jídla a vody. Poslední funkční elektrárna v Gaze přestala fungovat, což znamená, že nemocnice již nemohou být v provozu, přestože přibývá mrtvých a zraněných.

Kolektivní trest je válečným zločinem a porušuje mezinárodní humanitární právo. Naše vláda musí okamžitě jednat. Nemůžeme být spoluviníky.

Humanitární krize

Jde o lidskost, ne o politiku. Jsme lidé. Palestinci jsou lidé. Žádný civilizovaný člověk na Zemi by nesouhlasil s tím, že zbavování dětí jídla a vody je přijatelné. Musíme to zastavit. Jinak přijdou o život další tisíce lidí.

Musíme požadovat příměří. Nemůžeme se smířit s tím, že nevinní lidé a děti budou pohřbeni pod sutinami. Musíme zajistit, aby mohly být opět naplněny základní lidské potřeby. V Gaze musí být zajištěna dodávka vody, potravin, elektřiny a zdravotnických potřeb. Jedná se o naléhavou situaci.

Deeskalace, příměří, humanitární pomoc

Je naprosto nezbytné, aby premiér Petr Fiala a vláda České republiky požadovali deeskalaci a příměří, a aby byla do pásma Gazy povolena humanitární pomoc. Musíme jednat okamžitě. Každá hodina znamená rozdíl pro životy civilistů v Gaze.

Inspirovali jsme se Židovskými hlasy pro mír ve Spojených státech. Níže uvedený text je upraven z jejich originálu, který si můžete v plném znění prohlédnout zde.