Stanje u Gazi je iznimno teško te se neljudskost situacije više ne smije ignorirati. Hrvatska Vlada mora intervenirati i tražiti deeskalaciju nasilja u Gazi te tražiti žurnu uspostavu primirja. Moramo odmah djelovati kako bi sprječili daljne gubitke života nedužnih civila.

Kolektivno kažnjavanje je ratni zločin.

Israelska vlada kolektivno kažnjava stanovništvo Gaze za akcije Hamasa.

Polovica od 2 milijuna stanovnika Gaze su djeca. Već 700 djece je ubijeno tijekom prvog tjedna bombardiranja. Stanovništvo Gaze je zatočeno unutar ograđenog područja veličine Pule, bez hrane i vode. Zadnji funkcionalni strujni pogon u Gazi je prestao raditi, što znači da bolnice ne mogu obavljati svoju djelatnost, unatoč rastućem broju smrti i ozljeda.

Kolektivno kažnjavanje je ratni zločin koji krši internacionalno humanitarno pravo. Naša Vlada mora odmah odgovoriti. Ne smijemo biti suučesnici.

Humanitarna kriza.

Ovdje se radi o ljudskom postojanju, a ne o politici. Mi smo ljudi. Palestinci su također ljudi. Nijedna civilizirana osoba na svijetu se ne bi složila da je prihvatljivo djeci uskraćivati hranu i vodu. Moramo ovo zaustaviti. Inače će se izgubiti još tisuće dodatnih života.

Moramo tražiti primirje, ne možemo prihvatiti da nedužni ljudi i djeca bivaju zakopani pod ruševinama. Moramo osigurati da mogu ponovno biti ostvarena osnovna ljudska prava. Mora se ponovno dopustiti unos vode, hrane, struje, pomoći i medicinskih potreba u Gazu. Ovo je hitan slučaj.

Deeskalacija, Primirje, Humanitarna Pomoć

Hitno je potrebno da naš Predsjednik i Hrvatska Vlada zatraže deeskalaciju i primirje, te da zahtijevaju da se omogući ulazak humanitarne pomoći u Gazu. Moramo djelovati sada. Svaki sat čini razliku za živote civila u Gazi.

Nadahnuti smo Jewish Voices for Peace iz SADa. Sljedeći tekst je prilagođen iz njihovog orginala, kojeg možete u cijelosti naći ovdje.