Šios situacijos nebegalima ignoruoti – padėtis Gazos Ruože yra nehumaniška ir nepakeliamai žiauri. Lietuvos vyriausybė privalo nedelsiant veikti, kad sustabdytų smurtą Gazoje ir pareikalautų betarpiško karinių veiksmų nutraukimo. Mes privalome išvengti tolimesnių nekaltų civilių žūčių.

Kolektyvinė Bausmė yra Karo Nusikaltimas

Izraelio vyriausybė vykdo kolektyvinę bausmę prieš Gazos Ruožo gyventojus dėl Hamas veiksmų.

Iš dviejų milijonų Gazos gyventojų, pusė yra vaikai. Per pirmą bombardavimo savaitę Gazoje žuvo virš 700-tų vaikų. Gazos gyventojai yra įkalinti, be maisto ir be vandens, aptvertoje teritorijoje, kuri yra Brėmeno miesto dydžio. Paskutinė veikianti elektrinė Gazoje buvo priversta sustabdyti veiklą – tai reiškia, kad ligoninės nebegali dirbti nepaisant besikaupiančio sužeistų ir žuvusių žmonių skaičiaus.

Kolektyvinė bausmė yra karo nusikaltimas, kuris pažeidžia tarptautines humanitarinės teisės nuostatas. Mūsų vyriausybė privalo veikti dabar. Mes privalome netapti šio žiauraus karo nusikaltimo bendrininkais.

Humanitarinė Krizė

Tai – ne politikos, bet žmogiškumo klausimas. Mes esame žmonės. Palestiniečiai taip pat yra žmonės. Nei vienam padoriam žmogui negali būti priimtina tai, kad vaikai yra marinami badu ir troškuliu. Jei mes nesustabdysime šių kankynių, dar daugiau – tūkstančiai – žmonių žus.

Mes privalome reikalauti paliaubų Gazos Ruože, nes nekalti žmonės ir vaikai miršta įkalinti subombarduotų pastatų griuvėsiuose. Mes privalome užtikrinti, kad elementarios žmogaus teisės yra atkurtos ir apsaugotos – vanduo, maistas, elektra, pagalba, bei medicininės atsargos privalo būti sugrąžintos į Gazos Ruožą. Ši situacija yra neatidėliotina.

Deeskalacija, Paliaubos, Humanitarinė Pagalba

Prezidentas Gitanas Nausėda, Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė bei Lietuvos Seimas privalo nedelsiant pareikalauti smurto deeskalacijos, karinių veiksmų nutraukimo, bei humanitarinės pagalbos prieigos Gazos Ruože. Mes privalome veikti dabar. Kiekviena valanda yra kritinė Gazos žmonių gyvybėms.

Mūsų puslapį įkvėpė Žydų Balsai už Taiką JAV (Jewish Voices for Peace in the United States). Žemiau esantis tekstas yra pritaikytas remiantis šios organizacijos teksto pavyzdžiu, kurį galima rasti čia.